1
Mensenrechten van kracht in België

Hoe kunnen organisaties de mensenrechten eerbiedigen? 

De staat is de belangrijkste partij die verantwoordelijk is voor de eerbiediging, bescherming en naleving van de mensenrechten van alle personen in zijn rechtsgebied. Daarom moet het de mensenrechtenkwesties regelen en de wet handhaven, ook met betrekking tot de activiteiten van organisaties. De staat moet er ook voor zorgen dat alle actoren door middel van toezicht en controle voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van de mensenrechten. Daarom is het een belangrijke plicht van de staat om organisaties en personen te ondersteunen bij het verwerven van de nodige kennis om de mensenrechten te doen naleven en om de mensenrechtenwetgeving te handhaven wanneer deze niet vrijwillig wordt nageleefd.

Organisaties kunnen aan hun mensenrechten verplichtingen voldoen door gebruik te maken van de mechanismen in dit instrumentarium: 

Rapportering

Gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten

Klachtenmechanismen op operationeel niveau

Zelfevaluatie instrumenten