10
Zelfevaluatie-instrumenten: Checklist voor mensenrechtennaleving

Hoe kunnen zelfevaluatie-instrumenten worden gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van de mensenrechten?

Zelfevaluatie-instrumenten zijn gericht op het construeren van objectieve parameters en indicatoren om de mate van betrokkenheid en naleving van gebruikers te meten en om feedback te geven over de resultaten. Elk van de hierboven genoemde instrumenten heeft zijn eigen methodologie, zodat de gebruikers de bron moeten raadplegen.

Dit instrumentarium omvat ook een zelfevaluatiemechanisme dat tot doel heeft de belangrijkste bindende en niet-bindende mensenrechtenverbintenissen voor de verschillende soorten organisaties in België onder de aandacht te brengen. De verstrekte feedback is bedoeld als een richtingwijzer van de belangrijkste kwesties die moeten worden geëvalueerd bij de analyse van de eigen activiteiten van een organisatie of die van haar partners, alsook van de belangrijkste beschikbare mechanismen die kunnen worden gebruikt voor evaluatie.

"Test je kennis" module