5
Multi-stakeholder initiatieven

Waar zijn de multi-stakeholder initiatieven te vinden?

Deze pagina bevat twee soorten bronnen. Ten eerste de bronnen die op de vorige pagina’s ("wat?", "waarom?" en "hoe?”) expliciet worden vermeld, met de bijbehorende hyperlinks voor verdere raadpleging. Ze zijn gerangschikt naar de instelling die ze heeft vrijgegeven. Ten tweede is er een bibliografie met geraadpleegde bronnen die gebruikt werd om het instrument op te stellen. Deze bibliografie kan nuttig zijn voor de gebruiker voor nader onderzoek over het onderwerp.

Sommige multi-stakeholder initiatieven maken deel uit van een instelling, andere zijn zelfstandige initiatieven. Dit instrument beschrijft de MSI's van vier instellingen waarvan België lid is (Verenigde Naties, OESO, IAO en EU) en het intergouvernementele Kimberley-proces. Ten slotte zijn er links naar MSI's in andere landen.

Verenigde Naties (VN)

UN Global Compact

Global Compact Network Belgium

UN Global Compact Food and Agriculture Business Principles

The Environmental Rights Initiative: Promote, Protect, Respect Environmental Rights

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

Due diligence-richtlijnen voor verantwoorde leveringsketens van mineralen uit conflictgebieden en gebiedenmet een hoog risico

Praktische acties voor bedrijven om de ergste vormen van kinderarbeid in de minerale toeleveringsketens te identificeren en aan te pakken

Goud betrekken bij ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw

Due diligence-richtlijnen voor zinvolle betrokkenheid van belanghebbenden in de winningssector

OESO-FAO-Oriëntatie voor een verantwoorde landbouwbevoorradingsketen

Due diligence-richtlijnen voor verantwoorde toeleveringsketens in de kleding- en schoenensector

Verantwoordelijk zakelijk gedrag voor institutionele beleggers

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Het Fair rekruteringsinitiatief: Het bevorderen van eerlijke aanwervingspraktijken, het voorkomen van mensenhandel en het terugdringen van de kosten van arbeidsmigratie

ILO - Algemene beginselen en operationele richtlijnen voor eerlijke aanwerving

IAO/EU - Eerlijke aanwerving Wereldwijde actie ter verbetering van het aanwervingskader voor arbeidsmigratie

ILO - Ergonomische controlepunten Praktische en eenvoudig te implementeren oplossingen voor het verbeteren van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden

Internationale kaderovereenkomsten

Kinderarbeid platform

Europese Unie (EU)

Verantwoordelijk Supply Chain Management in de praktijk door in de EU gevestigde bedrijven met een focus op katoen, suikerriet en mobiele telefoons

Sectorale gids voor arbeidsbureaus en wervingsbureaus over de toepassing van de VN-Richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten

Gids voor de ICT-sector over de tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten

Gids voor de olie- en gassector met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten

 Kimberley-proces

Kimberleyprocescertificering Kerndocument

2018 KP Deelnemers Lijst van deelnemers Regeringen

MSI's in de buurlanden
Nederland

Overeenkomst inzake duurzame kleding en textiel

Nederlandse banksectorovereenkomst over internationaal verantwoord ondernemen op het gebied van mensenrechten

Overeenkomst voor de sector plantaardige eiwitten
Overeenkomst inzake duurzaam bosbeheer

Overeenkomst Verantwoordelijk Goud

Overeenkomst over MVO in de kolenaanvoerketen

Duitsland

Alliantie voor duurzaam textiel

Referenties
  • Aanbevelingen van het maatschappelijk middenveld voor de tenuitvoerlegging van de EU-verordening inzake verantwoord inkopen (2018).
  • Huijstee, M. (2012). Multi-stakeholder initiatieven, een strategische gids voor maatschappelijke organisaties. SOMO.
  • Huyse, H. & Verbrugge, B. (2018). België en de agenda voor een duurzame toeleveringsketen: Leider of achterblijver? KU Leven, HIVA.
  • Koninkrijk België, buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking website over duurzame ontwikkeling:https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/strevend_for_global_solidarity/sustainable_development
  • De Databank van het Multi-Stakeholder Initiatief: https://msi-database.org/
  • Wachenfeld, M. & Schuele, W. (2017). Hoe Home Governments Responsible Business Conduct van Extractive Companies die in het buitenland actief zijn, kan stimuleren. Serie 3. Multistakeholder Initiatieven. IHRB en het proces van Nairobi.
  • Winter, S., Bijker, M. & Carson, M. (2017). Multistakeholder Initiatieven: Lessen uit de landbouw. CR-initiatief op Harvard Kennedy School.