5
Multi-stakeholder initiatieven

Waarom zijn multi-stakeholder initiatieven belangrijk?

Sustainable Development Goal 17, om "de implementatiemiddelen te versterken en het Global Partnership for Sustainable Development nieuw leven in te blazen", erkent MSI's als belangrijke instrumenten voor het mobiliseren en delen van kennis, expertise, technologieën en financiële middelen ter ondersteuning van de verwezenlijking van de doelstellingen van duurzame ontwikkeling in alle landen, met name in ontwikkelingslanden.

MSI's zijn eigentijdse instrumenten die organisaties helpen bij het identificeren van en reageren op wereldwijde mensenrechtenrisico's die verband houden met specifieke sectoren. MSI's geven organisaties soft-law-richtlijnen voor transnationaal handelen en hebben daarom (niet-)juridische begeleiding nodig die verder gaat dan de nationale wetgeving. Omdat MSI's vaak sectorspecifiek, op maat en praktisch zijn, kunnen zij organisaties helpen bij het respecteren van mensenrechten in hun dagelijkse werk.

MSI's combineren de capaciteiten, middelen en perspectieven van verschillende groepen belanghebbenden om te reageren op complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten. De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de reglementerings-, uitvoerings- en/of besluitvormingsprocessen van het initiatief geeft de MSI extra legitimiteit.