5
Multi-stakeholder initiatieven

Hoe kunnen multi-stakeholder initiatieven organisaties helpen bij het vervullen van hun individuele verantwoordelijkheden?

Mijnwerkers die mijnwagen leegmaken bij de zilvermijn van Cerro Rico

Een MSI heeft tot doel de samenwerking tussen belanghebbenden te vergemakkelijken door sectorspecifieke risico's aan te pakken. MSI's zijn op maat gesneden, praktische en sectorspecifieke instrumenten die organisaties ondersteunen bij de implementatie van de OESO Guidance(2016), het UN Global Compact en/of de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

De kernelementen van de gepaste zorgvuldigheidsmaatregelen om negatieve gevolgen voor de mensenrechten aan te pakken, zijn relevant voor de meeste MSI’s, zij het toegesneden op de specifieke sectoren:

  1. Verbintenis aangaan op het gebied van mensenrechtenbeleid
  2. Beoordeling van de feitelijke en potentiële gevolgen voor de mensenrechten
  3. Integratie van de bevindingen en maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken
  4. Nagaan hoe effectief de negatieve gevolgen worden aangepakt
  5. Communiceren over de wijze waarop de negatieve gevolgen worden aangepakt
  6. Het verhelpen van de negatieve gevolgen die door de organisatie zijn veroorzaakt of waartoe de organisatie heeft bijgedragen.

Meer details over de gepaste zorgvuldigheidsstappen zijn te vinden in Instrument 8.

De MSI-normen kunnen worden geïntegreerd in de volgende mechanismen:

Rapportering

Gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en effectbeoordeling

Operationele Klachtenmechanismen

Zelfevaluatie en Naleving