3
Organisaties als plichtdragers inzake mensenrechten

Hoe kunnen particuliere organisaties aan hun mensenrechtenverplichtingen voldoen?

groep jonge mensen uit het bedrijfsleven met een headset in een call center geven ondersteuning aan klanten.

De staat moet ervoor zorgen dat alle actoren hun verplichtingen op het gebied van de mensenrechten nakomen door middel van toezicht en controle. Het is dan ook een belangrijke taak van de staat om organisaties en personen te ondersteunen bij het verwerven van de nodige kennis om de naleving van de mensenrechten te implementeren. De staat moet ook de mensenrechtenwetgeving handhaven wanneer deze niet vrijwillig wordt nageleefd.

Naast het overdragen van kennis over mensenrechten, bevordert dit instrumentarium ook de implementatie van diverse mechanismen die worden genoemd door de UNGP om responsief gedrag te bevorderen en om actuele of potentiële negatieve gevolgen voor de mensenrechten tijdig te identificeren en aan te pakken. De instrumenten zijn complementair en onderling verbonden als volgt:

Concrete richtlijnen voor de uitvoering van