4
De relatie tussen de staat, ondernemers en organisaties

Waarom moeten de economische betrekkingen tussen de staat en organisaties ingekaderd in de mensenrechtenwetgeving?

Strandvervuiling. Plastic flessen en ander afval op overzees strand van Livingston, Guatemala.

Internationale mensenrechtenverdragen zijn bindend voor de ondertekenende staten en de beschermde rechten zijn universeel, ondeelbaar, onderling afhankelijk en onderling verbonden. Wanneer België deze verdragen ratificeert, verbindt het zich ertoe om "passende maatregelen van wetgevende, gerechtelijke, administratieve of andere aard te nemen om de uitoefening van de rechten van alle personen die onder hun rechtsmacht vallen, te waarborgen".

Daarom moet België de mensenrechten beschermen tegen handelingen of nalatigheden van zijn eigen agenten en tegen schadelijke handelingen of nalatigheden van private organisaties en personen. Daarom moet België zijn eigen activiteiten en de activiteiten van private organisaties binnen zijn rechtsgebied reguleren.

België is verantwoordelijk als zijn agenten negatieve gevolgen veroorzaken voor de mensenrechten. België is ook verantwoordelijk als het geen gebruik maakt van regelgeving en handhaving om te voorkomen dat private organisaties binnen zijn rechtsgebied negatieve gevolgen veroorzaken voor de mensenrechten.