8
Gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten

Waar zijn derelevante richtsnoeren en kaders voor gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten te vinden?

Deze pagina bevat twee soorten bronnen. Ten eerste de bronnen die op de vorige pagina’s ("wat?", "waarom?" en "hoe?”) expliciet worden vermeld, met de bijbehorende hyperlinks voor verdere raadpleging. Ze zijn gerangschikt naar de instelling die ze heeft vrijgegeven. Ten tweede is er een bibliografie met geraadpleegde bronnen die gebruikt werd om het instrument op te stellen. Deze bibliografie kan nuttig zijn voor de gebruiker voor nader onderzoek over het onderwerp.

Verenigde Naties (VN)
HRDD

UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011

The Corporate responsibility to respect Human Rights 2012

UNGP Reporting Framework

UN Global Compact Sustainable Supply Chains website

A Structured Process To Prioritize Supply Chain Human Rights Risks 2015

Supply chain sustainability – a practical guide for continuous improvement 2015

UN Global Compact Model 2010

Effectenbeoordeling op de mensenrechten

UNICEF Children’s Rights in Impact Assessments 2013

Human Rights Impact Assessments. A Study commissioned by the Nordic Trust Fund and The World Bank 2013

IFC Performance standards on environmental and social sustainability 2012

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 edition

Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct 2018

Europese Unie (EU)
HRDD

EU Questionnaire to raise SME awareness of CSR 2015

Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen 2014

België

Nationaal actieplan voor ondernemingen en mensenrechten 2017

Belgische Corporate Governance Code 2009

Initiatieven van buurlanden
HRDD

Frankrijk - Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (n° 2017-399 du 27 mars 2017 ) - 2017

Verenigd Koninkrijk - Modern Slavery Act - 2015 

Nederland -  Wet Zorgplicht Kinderarbeid - 2015 

Effectenbeoordeling op de mensenrechten

The Danish Institute for Human Rights - HRIA Guidance and Toolbox 2015

Institute for Human Rights and Business resource center on supply chains

Richtlijnen van niet-statelijke organisaties
HRDD
CSR Europe

CSR Europe’s Toolbox – User Manuel 2013

Blue print for Embedding Human Rights in Key Company Functions 2016

British Institute of International and Comparative Law and Norton Rose Fulbright

Making sense of managing human rights issues in supply chains 2018

Shift

Bringing a human rights lens to stakeholder engagement 2013

From audit to innovation: advancing human rights in global supply chains 2013

Respecting Human Rights Through Global Supply Chains 2012

Institute for Human Rights and Business

Institute for Human Rights and Business resource center on supply chains

SOMO

Multinationals en Conflicten, internationale beginselen en richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in conflictgebieden 2014

Verantwoordelijk beheer van de toeleveringsketen - potentiële succesfactoren en uitdagingen voor de aanpak van de mensenrechten en andere MVO-kwesties in de toeleveringsketens van in de EU gevestigde bedrijven. 2011, SOMO en CREM, studie gefinancierd door de Europese Commissie. 

Effectenbeoordeling op de mensenrechten
IMPACT Project Consortium, funded by the European Union

The Practitioners Handbook - From CSR to CIAM: Corporate Impact Assessment and Management, the Maturity and Integration Assessment 2014

BSR

Conducting an effective human rights impact assessment 2013

Danish Institute for Human rights

The Danish Institute for Human Rights - HRIA Guidance and Toolbox 2015

Institute for Human Rights and Business resource center on supply chains

Oxfam and FIDH

Oxfam and FIDH “Getting it Right” tool 2011

Referenties