8
Gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten

Waarom is gepaste zorgvuldigheid op het gebied van de mensenrechten belangrijk?

HRDD is noodzakelijk voor elke organisatie om te weten en te laten zien dat zij de mensenrechten in de praktijk respecteert.

De activiteiten, producten of diensten van sommige organisaties zijn inherent risicovol, terwijl voor andere organisaties de context of omstandigheden van hun activiteiten (bv. rechtsstatelijke kwesties, gebrek aan handhaving van de mensenrechtennormen, gedrag van andere actoren in de toeleveringsketen) de risico's kunnen vergroten. Gepaste zorgvuldigheid moet organisaties helpen te anticiperen op deze negatieve gevolgen voor de mensenrechten en deze zien te voorkomen of te beperken.

Effectieve preventie en beperking van negatieve gevolgen voor de mensenrechten zal een organisatie helpen haar positieve bijdrage aan de samenleving te maximaliseren, de relaties met belanghebbenden te verbeteren en haar reputatie te beschermen. Een organisatie kan ook gepaste zorgvuldigheid uitvoeren om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Gepaste zorgvuldigheid kan organisaties helpen om meer waarde te creëren, onder meer door:

  • Het identificeren van mogelijkheden om de kosten te verlagen;
  • Verbetering van het inzicht in markten en strategische bevoorradingsbronnen;
  • Versterking van het beheer van specifieke bedrijfs- en operationele risico's;
  • Het verminderen van de kans op incidenten;
  • Vermindering van de blootstelling aan systeemrisico's.

Effectbeoordelingen op het gebied van de mensenrechten kunnen organisaties een proces bieden om de negatieve gevolgen voor de mensenrechten te begrijpen en aan te pakken. De beoordelingen kunnen de dialoog tussen een organisatie en belanghebbenden vergemakkelijken en inzicht geven in de perceptie van de organisatie door de belanghebbenden. De beoordeling vergroot de verantwoordingsplicht van organisaties door het openbaar documenteren van de vastgestelde effecten, alsook de ondernomen acties om deze effecten aan te pakken.