6
Economische sectoren van belang voor België

Hoe kunnen de verschillende economische sectoren voldoen aan de mensenrechten verplichtingen?

De beschreven wetten, richtsnoeren en initiatieven geven gedetailleerde vereisten of richtsnoeren voor organisaties om de UNGP; de OESO-richtsnoeren en het VN Global Compact te implementeren.

Zij houden ook verband met de OESO-richtsnoeren en met multi-stakeholder initiatieven.

De normen die in dit instrument worden beschreven, kunnen in de volgende mechanismen worden geïntegreerd:

Rapportering

Gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en effectbeoordeling

Operationele Klachtenmechanismen

Zelfevaluatie en Naleving